2021 ΕΚΔΗΣΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.                                                                      

             ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΑΦΕΜ-ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                    

                         ΧΕΡΕΤΙΖΕΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΓΙΟΣ                                                                         11οΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΙΛΙΣΟΦΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΛΙΑΝΑ ΣΟΥΒΑΛΤΖΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ-ΜΑΡΙΑΤΖΑΝΗ                                                ΘΕΜΑ:  Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΣ