ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

                                    MUSICAL THEMATIC SHOW